Moción para que o Concello de Mos se adhiera ao Espazo de transparencia local habilitado pola Xunta.

Posted on Actualizado enn

Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bon goberno, é do obrigado cumprimento para as entidades locais desde decembro de 2015. Para elo o Concello de Mos ten que crear un PORTAL DA TRANSPARENCIA.

A Xunta de Galicia ten un “Espazo de transparencia local” que é un Espazo web que a Xunta pon a disposición das Entidades locais co obxectivo de que poidan ampliar a transparencia da súa actividade pública e que aglutina dunha forma clara, estruturada, entendible e de fácil acceso determinado tipo de información.

Este espazo de transparencia nace co obxectivo de ampliar a transparencia da actividade pública dos Entes Locais, que é o primeiro dos piares da lei. Nel se aglutina determinado tipo de información actualizada referida a actividade dos mesmos, facilitando así a súa consulta dunha forma clara, estruturada, entendible e de fácil acceso.

Esta información atopase clasificada nas seguintes seccións:

  1. Institución, organización, planificación e persoal
  2. Altos cargos e persoal directivo
  3. Xurídica e patrimonial
  4. Contratación, convenios e subvencións
  5. Económica, financeira e orzamentaria
  6. Servizos e procedementos

Tecnicamente trátase dunha plataforma en modelo Cloud adaptada ao RD Lex 3/2011 e á Lei 11/2007, garantindo o cumprimento dos máximos estándares de seguridade e LOPD.

Para subscribirse a dito servizo é necesario (Segundo se me informou telefonicamente é inmediato e gratuito)

1 – Cumprimentar e asinar polo Alcalde/sa ou Presidente/Presidenta da entidade a solicitude de alta que figura nesta páxina no apartado “Contido relacionado” e remitila ao CAU (cau-periferico@xunta.es ou fax: 981 545452).

2 – Unha vez recibida a solicitude na Xunta, os administradores do portal EidoLocal lle asignará o permiso de “Transparencia” (que permite a edición do espazo de transparencia da entidade local) aos usuarios alcalde/sa e secretario/a da entidade local, os cales poderán editar o contido do espazo ou asignarlle o permiso a outros usuarios da súa entidade local (a través da xestión de usuarios do portal) para que xestionen eles o espazo.

3 – O espazo de transparencia da entidade local non será público (visible na parte pública de Eidolocal) ata que, unha vez cargada a información pola entidade local no seu espazo transparencia de Eidolocal, a entidade o solicite ao CAU mediante modelo dispoñible nesta páxina no apartado «Contido relacionado»

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal Gañamos solicita ao Concello de Mos, que inicie as accións oportunas para (se é posible) subscribirse a dito servizo, xa que suporía (segundo a información recibida) un importante aforro para as arcas do Concello, que en definitiva son de toda a veciñanza.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.