Moción para mellorar a distribución das subvencións municipais ao alumnado usuario dos comedores escolares dos CEIP de Mos.

Posted on Actualizado enn

Según informes do propio goberno municipal a través da súa concellería competente en educación nos confirman que reiteradamente a inversión social efectiva para subvencións de comedores escolares apenas alcanza o 30% do comprometido na partida do orzamento municipal anual.

Aprioristicamente podría parecer anómalo que esta partida xa exigua de inicio, aproximadamente 6.000€ para 1.200 alumnos potenciales, teña un porcentaxe tan escaso de inversión real.

Esta apreciación de anomalía se esvanece cando analizamos os requisitos e condicións que conforman o acceso a esta axuda.

A primeira eiva que atopamos é baixa cuantía da axuda por comida e usuario, só 1 euro o que equivale en moitos casos a só o 20% do prezo do menu. Se a dita eiva sumamoslle os rigurosos requisitos económicos aplicados nos da en gran medida as causas porque este gasto social anunciado cada ano pola concelleria se queda nun mero titular propagandístico sen apenas alcance social.

Outras eivas, recurrentemente denunciadas polas nais e pais do alumnado, son o curto prazo para acceder á axuda e a excesiva documentación que ten que aportar o solicitante para cumplimentar a información requerida pola concellería.

Por todo o anteriormente exposto solicitamos que se apliquen parcial ou totalmente as medidas paliativas que a continuación detallamos:

  • Que o sobrante da partida se aplique en intensificar a axuda aumentando no que corresponda o importe de 1 euro por menu. Esto podría aplicarse cuatrimestralmente ou só a final de curso unha vez contabilizado o gasto e a cantidade de usuarios y menus susceptibles de ser subvencionados. Unha medida complementaria sería ademáis de intensificar, extender a axuda a rendas non tan baixas como as estipuladas como límite nos requisitos.
  • Que dentro das limitadas capacidades de xestión do goberno municipal se extenda ao máximo posible o prazo para acceder a ditas axudas.
  • Que se reduzca ao mínimo a documentación requerida para acceder a ditas axudas.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.