Acta Asemblea Mensual 03-03-2017

Lugar: CSCD As Pedriñas

Xoves  3 de marzo  de 2017 ás 21:00 horas

Participantes: 9 persoas

Coa seguinte orde do día:

✔️Nomear Moderador e Secretario e dar lectura e aprobación das actas anteriores

✔️Exposición da labor dos Grupos de Traballo do organigrama abaixo exposto:

➖GT Organización interna
➖GT Comunicación
* redes
* prensa
* boletín
➖GT Rúa
➖GT apoio labor institucional
* labor xeral
* cultura
* urbanismo
➖ Voceiria e grupo municipal

✔️Propostas da asemblea para os Grupos de traballo, para a organizacion interna, ou para a extratexia política e comunicativa

✔️Incorporacións aos Grupos de traballo (os GT son sempre abertos a participación de calquera simpatizante pero deben contar con un nucleo estable que lle de continuidade)

Despois de explicar a labor feita polos Grupos de Traballo se establecen os seguintes asuntos de seguimento:

➖Precariedade muro veigadaña
➖ Precariedade contratos auspiciados polos obradoiros
➖Nave Redphone
➖Casa Rectoral

 

Asdo. O secretario da sesión CLP