Acta Asemblea Xeral 12-04-2016

Día da reunión: Martes 12 de abril de 2016.

Hora da reunión:  21:00 h.

Lugar:  Bar Gallardo, Puxeiros.

Composición da mesa:

  • Moderador/a: Raquel Dominguez
  • Secretario/a:  Cristóbal López

Asisten __8__ simpatizantes.

Sendo as __21:15___ horas do día indicado, damos comezo a reunión da asemblea de GañaMos Asemblea Veciñal para tratar a seguinte orde do día:

ORDEN DO DÍA:  

Orde do día:

1.- Nomear Secretario e moderador e leela acta anterior se houbera

2.- Clarificar que grupos de traballo estan estabrecidos e suprimir os que pola razón que sexa non foron para diante. Desta forma non levar a engano ou frustración a xente anotada nos ditos grupos fallidos e así poda participar anotandose nun grupo realmente activo.

Relación grupos activos:

Grupos Sectoriais:

a1.- PXOM

a2.- Facenda e economía

Grupos técnicos:

b1.- Boletin

b2.-Prensa

b3.- Redes

b4.-Tesoureria

b5.- Comunicación Interna

b6.- Organización

3.- Debatir mocións a presentar

4.- Seguir pensando as liñas estratéxicas do noso posicionamento político institucional

5.-  Acordar preparar un boletin e asemblea informativa para primeiros de xuño

Antes de iniciala orde do día, Auri e Troitiño nos poñen ao día cos últimos informes facilitados polo concello.

Sobre o asunto de suprimilos grupos de traballo que non funcionen e derivalos coluntarixs ali anotadxs aos outros grupos se acorda antes de facer esto de dar un mes de prazo nun derradeiro intento de poñelos a funcionar.

Se acorda presentar un máximo de 4 mocións, que son a s seguintes:

MOCIÓN Non ao TTIP:

https://docs.google.com/document/d/1jRvh6hcs46SNF8oZRnSpgSNcCHdRjT_SiYOfR8-S91E/edit

MOCION viveiro de empresa para emprendedores:

https://docs.google.com/document/d/1ta2WS_96doyGZ7lEigmU7YlBKleo_V2xeQVZ34M287c/edit

MOCIÓN para que Mos se adhiera ao Espazo transparencia local habilitado pola Xunta:

https://docs.google.com/document/d/1V6w2ADBFfVISaP3kdJtrF3Btbin1_ugvWSBa5nFww_0/edit

MOCIÓN para solicitar a Xunta a cesión das dependencias do hospital siquiátrico para sua conversión nun centro de día para 3ª idade:

https://docs.google.com/document/d/1QCLGHDQ8V9YMFZmzsINcmLRMgojWXFjRM6Q46NsokqE/edit

Se acorda tamén realizar e publicar un novo boletín para finais de xuño no que informar a veciñanza da nosa labor política e do bloqueo imposto polo PP a todas as nosas iniciativas. Esta decisión queda a expensas de que tiñamos suficentes persoas que se comprometan a artellar dito boletín. Pola contra non se cree convinte convocar unha asemblea informativa.

Adiamos o punto 4 liñas estratéxicas do noso posicionamento político institucional.

Fdo. Secretario

Cristóbal López