Acta Asemblea Xeral 30-06-2015

A asemblea decide que Raquel sea a secretaria e Pablo o moderador.

Asistentes 18: Raquel, Pablo, Cristóbal, Román, Vicente, Troitiño, Roberto, Miguel, Juanca, Javier, Auri, Marcos, Paulo, Julio, Ivo (que se incorpora mais tarde no segundo punto), Manolo, 2 veciños (Trini e Ramon) se acercan a asemblea  por informarse, presentacions.

Lectura e aprobación da acta da asemblea ordinaria anterior

Punto da orde do día,

-Expón Troitiño, a convocatoria dunha Asemblea informativa e dunha manifestación para revindicar as propostas de GañaMos respecto a reducción do soldo da Alcaldesa.  Explica e propón que o día 17 Viernes de Xuño, se faga unha asamblea informativa no Multiusos de Petelos con estes puntos a baixada de cuotas e o cambios do horarios dos plenos,  e despois unha manifestación no concello

-Miguel, comenta que non conseguimos apoio na manifestación, podemos perder credibilidade. E propón facer un boletín para informar a xente, Manolo e Marcos concordan

-Cristóbal, pide implicación para movilizarse, Roberto e Román apoian

-Paulo, propón que en vez de manifestación facer unha concentración, Cristóbal apoia

-Vicente, 3 puntos claros para asemblea; salario da alcaldesa, horarios dos plenos e non facer os plenos no Pazo de Mos. Propón que na convocación da asamblea do Multiusos, se asiste xente, movilizala para facer unha manifestación ao remate de dita asamblea, facer os pertinentes permisos. Miguel concorda

-Pablo, votacions:

1-Asemblea Informativa o día 17 de xuño, no Multiusos e ali se valora o tema de manifestación, VOTOS A FAVOR 11

2-Asemblea Informativa  con dereito a manifestación, VOTOS A FAVOR 4

(Adiantamos) Punto numero 4 da orde do día

-Expón Troitiño

-Javier non están dacordo, propón invertir eses cartos en gastos de GañaMos, Cristobal, Manolo concordan e añade que se poidan donar a GañaMos. Concordan e reforzan todos os asistentes.

-Pablo: votacions:

1- Renunciar ao cobro de Asistencia a Xuntas de goberno, Comisions Informativas e Asistencia aos Plenos, VOTOS A FAVOR: 2   VOTOS EN CONTRA: 12  ABSTENCIONS: 2

Punto nº 2 da orde do dia

-Expón Troitiño, Incorporar miembros (Raquel e Pablo) na comisión permanente

– A asemblea esta dacordo.

-Pablo, votacions: Incluir a Raquel e Pablo na Comisión permanente. VOTOS A FAVOR: 14

EN CONTRA: 0  ABSTENCIONS: 2

Punto nº 3 da orde do dia:

-Expón Cristóbal: Ter unha dirección de buzón de correos para GañaMos, e explica que son 70€/Ano.

-Pablo, votacions: UNANIMIDAD (16 VOTOS)

Punto nº 5 da orde do día

-Expon Cristobal; e añade establecerlo como punto nos estatutos.

-Concorda a asamblea

-Pablo, votacions: A FAVOR: 13 EN CONTRA:0 ABSTENCIONS:3

Punto nº6 na orde do día:

Expón Cristóbal: Órgano cooptativo.

Rematada a Asemblea Vicente Comenta que están buscando un local para a organización, pero de momento nos atopan nada. Cristóbal, pregunta cando se vai a facer unha asemblea ordinaria, e Roberto propón un comité para preparar a Asemblea Informativa para os vecinos e posible manifestación.

Asinado A Secretaria

Raquel Domínguez