Acta Asemblea Xeral 9-06-2016

Lugar: CSCD As Pedriñas

Dia: Xoves 9 ás 21:00h

Participantes: 11 persoas

Coa seguinte orde do día:

1.- Nomear Secretario e moderador e lectura e aprobación acta anterior

2.- Exposición informe tesoureria

3.- Revisar a Organización Interna

4.- Revisar a estratexia política

5.- Presentar o grupo de rúa

Nomease secretario (Cristóbal López) e moderador (Roberto Silva) da sesión.

Leese e aprobase o acta anterior.

Aprobase o informe de tesoureria.

Aprobase o novo grupo de rúa e a sua acción prevista para septembro de realizar un boletin especial sobre a sanidade e unhas charlas especificas sobre o tema con presoal sanitario.

Refrendase todo o aprobado na xuntanza anterior ao respecto da nova organización interna:

Resumo acordos organizativos aprobados:

1.- A Asemblea Xeral se celbrará o primeiro xoves de cada mes.  Fundamentalmente se tratarán temas organizativos internos, de estratexia politica e accións fúturas.

2.-  Se crean 3 grandes grupos de traballo:

2.1.-  Grupo Comunicación

Se unifican os distintos grupos de prensa, redes e comunicación interna neste grupo. Este grupo ten que aprobar o tempo e a forma de todolos comunicados de Gañamos e os seus concelleiros. Para que teña a serenidade e perspectiva adecuada non estará formado por ningun concelleiro. Traballará conxuntamente cos concelleiros na redacción de contidos pero en última instancia decide dito grupo. (rendirá contas exclusivamente ante a asemblea xeral)

2.2.- Grupo apoio labor institucional

Este grupo desenvolvera as xuntanzas semanais onde se debatirá e decidirá a labor institucional do grupo municipal. (rendirá contas exclusivamente ante a asemblea xeral)

2.3- Grupo de rúa

Grupo para acometer actuacións forá da lóxica institucional, plantexar 3 ou 4 accións anuais sobre un tema en concreto e denvolver unha campaña de difusión (redes, panfletos, buzoneo, charlas,…)

Segundo o acordado a vindeira asemblea xeral se celebrará o primer xoves de xullo, é decir, o xoves 1.

Asdo. O secretario da sesión

Cristóbal López