Resumo Reunión GT Institucional 14/02/2017

Martes 14 ás 21h no bar Gallardo.

Orde do día:

  1. Páxina web de GañaMos.

A páxina web de GañaMos xa está en marcha.
2. PXOM

A falta da aprobación definitiva na Xunta, o PXOM, xa está listo.

  1. Proposta mocións a presentar

        3.1Plan Concellos, precariedade laboral e transparencia na contratación.

        Xa está presentada.

        3.2 Moción contra a precariedade laboral.

        Acórdase presentar esta moción.

3.3 Saída autopista AP-9.

Acórdase preparala para presentar en marzo.

  1. Rogos e preguntas.

        4.1.

        4.2. Acórdase preguntar polo pavillón da Pena de Francia, cales foron as causas do derrumbamento e que se ten pensado facer con isto.

4.3. Acórdase preguntar sobre o alcance da subvención das actividades extraescolares.

4.4. Preguntar sobre a moción da saída da AP-9

4.5. Marina preparará unha pregunta sobre os perigos do tendido eléctrico e a súa xestión.

4.6. Preguntar sobre o plan integral de emprego e os traballadores empregados en Faurecia.

Acordamos tamén preguntar no concello sobre as obras do tendido eléctrico en Tameiga.

  1. Financiación.

­-Asuntos fora da orde do día:

        Dinamizar a mesa de xentión da Violencia de Xénero.

Protectoras de animais.

Estudar unha posible moción para esixir bases nos colectores, na rúa que vai de Puxeiros a Torroso, na N-550…

Troitiño propón replantexar as charlas pola súa pouca afluencia.

Aurora explica o resultado da reunión coa AVV de Petelos:

-Esixir beirarrúas na ramal da autovía baixando cara o concello.

-Farase unha reunión cos veciños explicando o Castro.

-Esixir carteis informativos sobre os buses.

 

Asdo. Denis –  Secretario da sesión