Resumo Reunión GT Institucional 7/03/2017

Martes 7 de marzo as 21:00 no bar Gallardo.

Orde do día:
✔️nomear moderador e secretario
✔️Mocións vindeiro pleno.
➖Mercado de froitas e verduras
https://asembleavecinalmosense.com/2017/03/05/mocion-para-promover-a-economia-de-proximidade-mediante-a-creacion-dun-mercado-vecinal-de-froitas-verduras-e-mais-flores-de-temporada/?iframe=true&theme_preview=true
✔️Listado Rogos e Preguntas vindeiro pleno.
✔️Seguimento asuntos en curso
➖Precariedade muro veigadaña
➖ Precariedade contratos auspiciados polos obradoiros
➖Nave Redphone
➖Casa Rectoral

Aprobase presentar a moción sobre o Mercado de horta e facer as seguintes preguntas:

✔️Axudas comedores escolares
➖A cantos nenos alcanzou esta axuda o curso pasado?
➖Se teñen a estimación oportuna, a cantos alcanzará o curso actual?
➖Cal era o teito de gasto o ano pasada e que porcentaxe foi efectivo?
➖Se teñen a estimación oportuna, a mesma pregunta respecto o curso actual?

✔️Cursos e excursións programadas polo concello:
➖Cantos cursos dos ofertados foron cancelado por non ter cuberto o mínimo de prazas?
➖ Que porcentaxe de ocupación teñen os cursos que se mantiveron en programación?
➖Cales son os criterios que segue o goberno para escoller a temática destos cursos?

Repasase o sucedido no pleno e as preguntas feitas polo noso grupo municipal.

Ponse ao día os asuntos en curso:

➖Precariedade muro veigadaña
➖ Precariedade contratos auspiciados polos obradoiros
➖Nave Redphone
➖Casa Rectoral