Resumo Reunión GT Institucional 22-03-2016

Día da reunión:  martes 22 de marzo de 2016.

Hora da reunión:  20:30 h.

Lugar:  Bar Gallardo.

Composición da mesa:

  •  Moderador/a: Paulo.
  •  Secretario/a:  Cristóbal López Pazo

Asisten __11__ simpatizantes.

Sendo as __21:00___ horas do día indicado, damos comezo a reunión da asemblea de GañaMos Asemblea Veciñal para tratar a seguinte orde do día:

ORDE DO DÍA:

1.- Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior.

 1.1-   Designar moderadora e secretaria

2.- Fixar estratexia política a logo prazo

3.- Acordar posicionamento nas comisións

4.-Conformar Grupos de Traballo e a composición da Comisión Permanente

Centramos a xuntanza semanal en acordalo posicionamento sobre as mocións  do Psoe e o PP que presentaran mañan nas comisións de goberno. Tamén das preguntas que presentaremos no rexistro.

Ante de iniciar este punto, falase de organizarnos para enviar a información das comisións aos participantes nas xuntanzas semanais previamente a sua celebración

Achegovos os asuntos que se tratarán na próxima Comisión informativa de Promoción Económica e Emprego, os cales son nesta orde:

1.- Aprobación da acta da sesión anterior de data 25 de febreiro de 2016:

2.- Programa definitivo Obradoiro de emprego “Mos Verde”

  1.    Proxecto Mos Verde
  2.    Memoria Mos verde 2016.

3.- Programa definitivo Obradoiro de Emprego “Conciliamos”

  1.    Memoria Dinamización tempo libre infantil e xuvenil 2016.
  2.    Obradoiro madeira 2016.

Acordamos votar a PROL da moción do Psoe contra o acordo EU-Turquia para expulsar aos refuxiadxs

Acordamos votar a PROL da proposta do PP de destinar unha parcela para a escola municipal en Veigadaña.

Acordamos preguntar na comisión correspondente  por máis información sobre os Obradoiros.

Acordamos votar a PROL da proposta do PP de expropiación da leira nas Pozas – Petelos propoñendo que a financiación sexa a cargo do presuposto de 2017 e non por vía extraxudicial.

Acordamos votar a ABSTENCIÓN na proposta do PP de Recoñecemento extarxudicial de facturas, non votando en contra porque hai aviso de corte de auga senon se pagan ditas facturas.

Acordamos votar a PROL da proposta do PP de poñelo nome de Patricia Martinez ao pavillón de CastroMos

Acordamos votar a PROL de rexistrala pregunta ao goberno municipal sobre aos ingerosos da alcaldesa pola Deputación de Pontevedra.

Acordamos votar a PROL de presentar unha moción para que se negocie cun veciño da Pozas o retranqueo do muro da sua finca por parte do goberno municipal.

Acordamos votar a PROL de rexistrala pregunta á alcaldesa sobre o seu falso curriculum universitario.

Acordamos votar a PROL voltar a rexistralas preguntas do mes pasado que estan sen repostar.

Acordamos convocala asemblea de finais de mes para o martes 29 debido a que o pleno é o mercores 30. Arrastrando para dito pleno os puntos:

2.- Fixar estratexia política a logo prazo

4.-Conformar Grupos de Traballo e a composición da Comisión Permanente

Ademáis de abordalas mocións que sexan presentadas pola vía de urxencia nestes vindeiros días.

Mos a 23 de marzo de 2016

Asinado Cristóbal López