Resumo Reunión GT Institucional 25-10-2016

Martes 25 ÁS 21h no bar Gallardo.

Orde do día:

* lectura acta anterior

https://docs.google.com/document/d/1x4Y2gw9o0pI0tBBorTvAWmW7p33nJbjo-7wUOWWfz3I/edit?usp=sharing

* informe pleno/comisións

* estado negociación Monte Faquiña

* actualidade affaire Costoias

* páxina web

* grupo video demanda

* movementos de terras, empresa «MECA» en dornelas

  •         Lectura e aprovación da acta anterior.
  •         Trátase a orde do día do pleno:

-Acórdase votar a favor da modificación da ordenanza municipal de medioambiente.

-Acórdase absterse na aprovación da modificación de crédito así como do recoécemento extraxudicial de crédito.

-Acórdase votar a favor da adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias.

-Acórdase votar a favor da inclusión no inventario dos camións de recollida de lixo.

-Acórdase a abstención na moción do PP relacionada coas escolas de música.

-Acórdase a abstención na moción do PP relacionada con Asodifisi, así como a posibilidade de ter unha reunión con responsables desta asociación.

  •         Acórdase pedir factura do arquitecto nas obras da casa do cura de petelos??.
  •         Miguel informa sobre como foron as negociacións ebtre o concello e a comunidade de montes polo monte faquiña. O que se resolve con 5 anos ao 50% para cada parte.
  •         Acórdase levar á asamblea a creación dunha páxina web.
  •         Pospónse o asunto dos movementos de terras, empresa “Meca” en Dornelas.