Resumo Reunión GT Institucional 3-05-2016

Lugar: Gallardo

Dia: martes 3 ás 21:00h

Participantes: 8

Orden do dia:

Nomear Secretario e moderador e leela acta anterior

  1. Resumo acordos do intermareal
  2. Organizar, manifestación da sanidade.
  3. Mocións
  4. Demanda de redphone a GañaMos.
  5. Reunións a organizar cas asociacións .

Proposta dende o intermareal para moción ou nota prensa sobre a sanidade é a mani do 12m

http://sos-sanidadepublica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3A2016-04-28-11-30-07&catid=5%3Avigo

Acta Xuntanza Semanal 3-5-16

As asistentes ao encontro Intermareal do Porriño, Auri e Cristóbal, resumen as propostas de colaboración intermunicipal entre as mareas de Pontecedra Sur, para compartir, difundir e apoiar conxuntamente mocións, propostas e actividades. Aprobase a colaboración e o proposto dende o plenario do intermareal.

Acordase contratar un autobús que faga duas viaxes (aprox. 170€) para trasladar a 100 veciñas ata Vigo a manifestación SOS Sanidade do día 12. O servicio será gratuito e a cargo de GañaMos.

Mantense as 3 mocións non presentadas no anterior pleno e engadese a moción tipo de SOS Sanidade que propón o plenario do intermareal como moción conxunta.

Miguel fainos unha exposición das implicacións da demanda interposta contra GañaMos por Redphone. Advirte a necesidade de ter coidado nas publicacións, para non mencionar a terceiros.

Acordase voltar a organizar unha xuntanza en Pereiras seguindo o modelo de Guizán.

Fdo. O secretario